راهنمای سیستم
پنجره واحد سرمایه‌گذاری
نمایندگان تام الاختیار دستگاه اجرایی
نام دستگاهنام کارشناستلفنموبایل
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان محمد کریمی ۰۷۶-۳۳۵۱۲۹۱۱ 
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان علیرضا زیرک راد   
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان سینا رحمت - 
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان داود ابراهیمی علمداری ۳۲۱۲۳۳۷۲ 
راه و شهرسازی استان هرمزگان جمیله محیاپور - 
شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان عاطفه نژاد عبدالهی - 
شرکت پالایشگاه گاز سرخون و قشم سیف اله بازرگانی - 
استانداری هرمزگان نرجس بهره مند - 
کار تعاون و رفاه اجتماعی استان هرمزگان سید جواد نصرتی علمداری - 
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بندرعباس محمد آشینه   
سازمان صنعت معدن تجارت هرمزگان وجیهه خیاط ۰۷۶۳۳۶۷۳۰۱۸