راهنمای سیستم
پنجره واحد سرمایه‌گذاری
نمایندگان تام الاختیار دستگاه اجرایی
نام دستگاهنام کارشناستلفنموبایل
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان محمد کریمی ۰۷۶-۳۳۵۱۲۹۱۱ 
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان علیرضا زیرک راد   
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان داود ابراهیمی علمداری ۳۲۱۲۳۳۷۲ 
شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان عاطفه نژاد عبدالهی - 
کار تعاون و رفاه اجتماعی استان هرمزگان سید جواد نصرتی علمداری - 
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بندرعباس محمد آشینه   
سازمان صنعت معدن تجارت هرمزگان وجیهه خیاط ۰۷۶۳۳۶۷۳۰۱۸ 
راه آهن هرمزگان امین لاهوتی ۴ - ۰۷۶۳۲۱۷۴۰۰۱ 
اداره کل آب منطقه ای استان هرمزگان غلامرضا فیروزی ۰۷۶۳۳۹۳۲۲۲۰ 
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان نیلوفر اسماعیلی ۰۷۶۳۳۶۶۲۵۴۰-۴۵ 
اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان زینب شمسایی ۰۷۶۳۳۶۶۵۵۴۹-۵۱ داخلی ۲۴۴ 
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان زینب بینا ۰۷۶-۳۳۶۷۰۰۳۰ 
اداره کل محیط زیست استان هرمزگان هنگامه صفا   
منطقه ویژه خلیج فارس حسین بنی اسدی ۰۷۶-۳۳۵۹۲۲۰۱-۱۰